Tesi: "La vertiente societaria del contrato de gestión hotelera"

Descargar pdf

Autor/a: Jordi Moguel Fernández

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dra. Paloma de Barrón Arniches

Tutoria: Dra. Paloma de Barrón Arniches

Dept./Centre: Departament de Dret Privat

Data i hora: 21 de juny de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Juntes Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL