Tesi: "La música en la tragèdia grega. Definició i context d’ús dels papirs musicals tràgics"

Descargar pdf

Autor/a: M. Isabel Panosa Domingo

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Josep Antoni Clua Serena

Tutoria: Dr. Josep Antoni Clua Serena

Dept./Centre: Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Data i hora: 25 de novembre de 2021 - 16.15h

Lloc: Sala d'Actes de la 3a planta de l'edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç