Tesi: "Jóvenes tuteladas: El capital social un recurso empoderante frente a las violencias machistas y otras formas de vulnerabilidad"

Descargar pdf

Autor/a: Mireia Foradada Villar

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Josefina Sala Roca i Dra. Anna Soldevila Benet

Tutoria: Dra. Anna Soldevila Benet

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 3 de desembre de 2021 - 17h

Lloc: Sala Maria Rúbies de la Facultat Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL.

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç