Tesi: "Integrating upscaling simulation methods for predicting soil organic Carbon changes in Spain"

Descargar pdf

Autor/a: Asma Jebari

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Agustin del Prado Santeodoro i Dr. Jorge Álvaro Fuentes

Tutoria: Dr. Carlos Cantero Martínez

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 8 de març de 2022 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç