Tesi: "Improvement of the quality and safety of vegetable products through innovative technologies"

Descargar pdf

Autor/a: Iolanda Nicolau Lapeña

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció:  Dra. Inmaculada Viñas Almenar i Dra. Ingrid Aguiló Aguayo

Tutoria: Dra. Inmaculada Viñas Almenar

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 21 de juny de 2021 - 11h

Lloc: Sala de reunions de edifici 5A de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç