Tesi: "Hull-less and coloured-grain barley as a source of valuable healthy bioactive compounds"

Descargar pdf

Autor/a: Mariona Martínez Subirà

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. María de los Ángeles Moralejo Vidal i Dra. Maria Paz Romero Fabregat

Tutoria: Dra. Maria Paz Romero Fabregat

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 22 de juliol de 2021 - 11.30h

Lloc: Sala de Graus (Ed. 1) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL