Tesi: "Guiant cap a la salut: intervenció educativa per a la prevenció i l’abordatge de la COVID-19”

Descargar pdf

Autor/a: Carla Camí Garanto

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. M. Teresa Botigué Satorra i Dra. Laia Selva Pareja

Tutoria: Dra. M. Teresa Botigué Satorra

Dept./Centre: Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Infermeria i Fisioteràpia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 12/6/2024 al 26/6/2024, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 11/6/2024.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de quinze dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 5/7/2024