Tesi: "Estructura de costos y economías de escala en Universidades Un estudio comparativo en el sistema chileno"

Descargar pdf

Autor/a: Juan Pablo Aguirre Álvarez

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 26 d'abril de 2021 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç