Tesi : "Estimating greenhouse gases and ammonia emissions from irrigated agricultural systems (fruit tree crops and forage crops)"

Descargar pdf

Autor/a: Marta Vilarrasa Nogué

Tesi : Estimating greenhouse gases and ammonia emissions from irrigated agricultural systems (fruit tree crops and forage crops)

Direcció: Dra. Maria Rosa Teira Esmatges - Dr. Josep Maria Villar Mir

Tutoria: Dra. Maria Rosa Teira Esmatges

Dept./Centre: Medi Ambient I Ciències Del Sòl

Data i hora: 13/3/2020 - 11h

Lloc: Sala de Juntes de l'Edifici 5A del Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL.