Tesi: "Esterilización de productos enlatados mediante inducción electromagnética. Simulación por elementos finitos"

Descargar pdf

Autor/a: Raúl Ansó Blanco

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Albert Ibarz Ribas i Dr. Rafael López Vázquez

Tutoria: Dr. Albert Ibarz Ribas

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  10 Ciència i Tecnologia dels Aliments

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/8/22 al 31/8/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 22/8/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/9/2022