Tesi: "Enhancing Forest Management: Methods and Tools to Assess Forest Ecosystem Services in a Changing World”

Descargar pdf

Autor/a: Irina Cristal

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Jordi Garcia-Gonzalo i Dr. Jose Ramon Gonzalez Olabarria

Tutoria: Dra. Cristina Vega-Garcia

Dept./Centre: Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional i Industrial

Data i hora: 21 de març de 2024 - 14h

Lloc: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 25280 Solsona

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç