Tesi: "El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas"

Descargar pdf

Autor/a: Eduard-Valentin Pavel

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. César Cierco Seira

Tutoria: Dr. César Cierco Seira

Dept./Centre: Dret Públic

Data i hora: 13 de juliol de 2020 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç