Tesi: "El museo escolar y la biblioteca escolar. Recursos para desarrollar la competencia informacional en educación infantil y educación primaria"

Descargar pdf

Autor/a: Verónica Parisi Moreno

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Nayra Llonch Molina i Dr. Moises Selfa Sastre

Tutoria: Dra. Nayra Llonch Molina

Dept./Centre: Departament de Didàctiques Específiques

Data i hora: 6 d'abril de 2021 - 15.30h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç