Tesi: "El impacto de las competencias del coaching no directivo en los mecanismos de creatividad del cerebro"

Descargar pdf

Autor/a: Gorka Bartoloma Bartolomé Anguita

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida,

Direcció: Dra. Cristina Torrelles Nadal i Dr. Eduardo Blanco Calvo

Tutoria: Dra. Cristina Torrelles Nadal

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 21 de setembre de 2021 - 18.30h

Lloc: Sala Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç