Tesi: "Effects of forest management, tree growth and climate on fungal communities"

Descargar pdf

Autor/a: Eduardo Collado Coloma

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. José Antonio Bonet Lledós i Dr. Sergio de Miguel Magaña

Tutoria: Dr. José Antonio Bonet Lledós

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 14 d'abril de 2021 - 11.30h

Lloc: Sala d'actes del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç