Tesi: "Efecto de la adición de fibra y la temperatura sobre las propiedades reológicas de zumos de fruta"

Descargar pdf

Autor/a: Dorian Elizabeth Salinas Jiménez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Alfonso Garvin Arnes i Dr. Alberto Ibarz Ribas

Tutoria: Dr. Alberto Ibarz Ribas

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 15 de setembre de 2021 - 18h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç