Tesi: "EMI classes’ diagnosis and creation of a protocol for the implementation of a more CLIL-ised methodology in the Primary Education Bilingual Degree of the University of Lleida."

Descargar pdf

Autor/a: Gemma Saladrigues Roselló

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Montserrat Casanovas Català i Dra. Àngels Llanes Baró

Tutoria: Dra. Montserrat Casanovas Català

Dept./Centre: Departament de Didàctiques Específiques

Data i hora:  4 de febrer de 2022 - 10h

Lloc: Aula Maria Rúbies (espai 1.07) de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç