Tesi: "Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna"

Descargar pdf

Autor/a: Lei Chen

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dra. M. Ángeles Calero Fernández

Tutoria: Dra. M. Ángeles Calero Fernández

Dept./Centre:  Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Data i hora: 12 de novembre de 2021 - 9.00h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç