Tesi: "Development of emerging analytical techniques for speciation studies"

Descargar pdf

Autor/a: Pepita Pla Vilanova

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Josep Galceran Nogues i Dra. Encarnació Companys Ferran

Tutoria: Dr. Josep Galceran Nogues

Dept./Centre: Química

Data i hora: 9 de desembre de 2020 - 12h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç