Tesi: "Development of Thermal Energy Storage for Increasing Renewables Penetration at Building and District levels”

Descargar pdf

Autor/a: Abdur Rehman Omais

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra (Universitat de Lleida, Spain); Dr. Andrea Frazzica (CNR ITAE, Italy) i Dr. Valeria Palomba (CNR ITAE, Italy)

Tutoria: Dr. Luisa F. Cabeza Fabra

Dept./Centre: Departament d’Enginyeria Industrial i de l'Edificació

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Data i hora: 23 de juliol de 2024 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç