Tesi: "Design and application of emulsion-based delivery systems as carriers of antimicrobials or bioactive compounds into complex food matrices"

Descargar pdf

Autor/a: Anna Molet Rodríguez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Olga Martin Belloso i Dra. Laura Salvia Trujillo

Tutoria: Dra. Olga Martin Belloso

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d’Aliments

Data i hora: 30 de març de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'edifici 1 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç