Tesi: "Desarrollo de un Modelo Económico - Operacional para el Ingreso de las Energías Renovables No Convencionales al Mercado Eléctrico Chileno"

Descargar pdf

Autor/a: Luciano Villarroel Mondaca

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Eduardo Marcos Cristobal Fransi i Dra. Adela Pages Bernaus

Tutoria: Dr. Eduardo Marcos Cristobal Fransi

Dept./Centre: Departament d’Economia Aplicada

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  ECONOMIA

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 23/12/22 al 2/12/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 18/11/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 9/12/2022