Tesi: "Desarrollo de elementos ópticos innovadores para sistemas de ultra-alta concentración fotovoltaica. Análisis del impacto de la no uniformidad espacial y espectral"

Descargar pdf

Autor/a: José Manuel Saura García

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas i Dr. Eduardo Fernández

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data i hora: 20 de setembre de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç