Tesi: "Cuestionario sobre conocimientos en bioética y actitud moral en alumnos universitarios y profesionales sanitarios"

Descargar pdf

Autor/a: María José Ruiz Montilla

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Montserrat Esquerda Aresté i Dr. Josep Pifarré Paredero

Tutoria: Dr. José Javier Trujillano Cabello

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

Data i hora: 5 de febrer de 2021 - 11h

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç