Tesi: "¿Cómo identificar de forma precisa el impacto negativo del exceso de masa grasa sobre la salud?"

Descargar pdf

Autor/a: Marta Sánchez Pérez

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Albert Lecube Torelló,  Dra. Elvira Fernández Giráldez i Dr. Enrique Sánchez Peña

Tutoria: Dr. Reinald Pamplona Gras

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27 al 31/7 i del 22 al 26/8, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 26/7/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 17/9/2022