Tesi: "Comercio Internacional, Desigualdad y Crecimiento Económico de Chile; Periodo 1860 al 2010"

Descargar pdf

Autor/a: Jilberto Daniel Jorge Cuadra Urrutia

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Roberto Enrique Santander Moya

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 10 de febrer de 2021 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç