Tesi : "Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d’Antic Règim (segles XVII-XIX)"

Descargar pdf

Autor/a: Gabriel Ramon-Molins

Tesi : "Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d’Antic Règim (segles XVII-XIX)"

Direcció: Dr. Enric Vicedo Rius

Tutoria: Dr. Enric Vicedo Rius

Dept./Centre: Història

Data i hora: 27/11/2019 - 11:30h

Lloc: Sala de Juntes del segon pis de l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida.