Tesi: "Cell Stress and RNA Splicing in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Novel Opportunities for Therapeutic Development"

Descargar pdf

Autor/a: Pascual Torres Cabestany

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Manuel Portero Otín i Dr. Reinald Pamplona Gras

Tutoria: Dr. Manuel Portero Otín

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Data i hora: 26 de febrer de 2021 - 12h

IMPORTANT: aquesta tesi està sotmesa a un acord de CONFIDENCIALITAT