Tesi: "Carcinomes de queratinòcits: aspectes epidemiològics a Catalunya i caracterització proteica del seu fluid intersticial tumoral"

Descargar pdf

Autor/a: Clara Matas Nadal

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Rafael Sergio Aguayo Ortiz i Dr. Eloi Garí Marsol

Tutoria: Dr. Eloi Garí Marsol

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 18 de juny de 2021 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç