Tesi: "Automated Disease Detection by Machine Learning and Bio-Sound Analysis"

Descargar pdf

Autor/a: Alberto Tena del Pozo

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehàs i Dr. Francisco Claria Sancho

Tutoria: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehàs

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 3 de juny de 2022 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç