Tesi: "Assessment of environmental impacts of agricultural practices"

Descargar pdf

Autor/a: Awais Shakoor

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Ángela Dolores Bosch Serra i Dr. José Ramón Olarieta Alberdi

Tutoria: Dra. Ángela Dolores Bosch Serra

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data i hora: 26 de maig de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL