Tesi: "Análisis multiescalar de efectos del cambio global en ecosistemas forestales"

Descargar pdf

Autor/a: Pere Joan Gelabert Vadillo

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Marcos Rodrigues Mimbrero i Dra. Cristina Vega García

Tutoria: Dra. Cristina Vega García

Dept./Centre: Departament d’Enginyeria Agroforestal

Data i hora: 25 d'octubre de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Graus (Edifici 1) de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL