Tesi: "Análisis de la capacidad del sistema tributario español para regular los activos virtuales"

Descargar pdf

Autor/a: Ana María Cediel Serra

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Pedro Manuel Herrera Molina i Dra. María Mercedes Castillo Solsona

Tutoria: Dra. María Mercedes Castillo Solsona

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 22 de desembre de 2020 - 10h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç