Tesi: "Análisis de la adopción temprana del Reporte Integrado: Una innovación en la información corporativa"

Descargar pdf

Autor/a: José A. Navarrete Oyarce

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d'Administració d'Empreses

Data i hora: 14 de setembre de 2022 - 17h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç