Tesi: "Alineamiento estratégico entre negocio y tecnologías de la información (TI)"

Descargar pdf

Autor/a: Pablo Alfonso Gajardo Baeza

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Ariel La Paz Lillo

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Administració d'Empreses

Data i hora: 23 d'octubre de 2020 - 15h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç