Tesi : "Advancing the study of happiness: New contributions about the affective and cognitive mechanisms involved in the experience of happiness"

Descargar pdf

Autor/a: Ana Blasco Belled

Tesi : "Advancing the study of happiness: New contributions about the affective and cognitive mechanisms involved in the experience of happiness"

Direcció: Dr. Carles Alsinet Mora - Dra. Cristina Torrelles Nadal

Tutoria: Dra. Cristina Torrelles Nadal

Dept./Centre: Psicologia

Data i hora: 17/12/2019 - 11:30

Lloc: Sala Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball de la Universitat de Lleida