Tesi: "AVIAN SCAVENGERS IN A CHANGING WORLD: a multidisciplinary conservation approach in the Pyrenees"

Descargar pdf

Autor/a: Pilar Oliva Vidal

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Antonio Margalida Vaca i Dra. M.Ángeles Colomer Cugat

Tutoria: Dra. M.Ángeles Colomer Cugat

Dept./Centre: Departament de Matemàtica

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria de Forests

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 17/11/22 al 26/11/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 14/11/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 3/12/2022