Tesi: "A Bayesian network approach to poultry science: discovering connections between genetic features and stress in chickens"

Descargar pdf

Autor/a: Emiliano Ariel Videla Rodríguez

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. V.Anne Smith

Tutoria: Dra. Loreta Ma Medina Hernández

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Menció: Internacional

Data i hora: 21 d'octubre de 2022 - 17.30h

Lloc: Sala Rita Levi, Edifici de Recerca Biomedica II, Campus de Salut de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç