Tesi: "A Bayesian network approach to poultry science: discovering connections between genetic features and stress in chickens"

Descargar pdf

Autor/a: Emiliano Ariel Videla Rodríguez

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. V.Anne Smith

Tutoria: Dra. Loreta Ma Medina Hernández

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27 al 31/7 i del 22 al 26/8, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 26/7/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 17/9/2022