TESI Assessing the effect of global change on plant functional structure, greenhouse gases, and soil functions in grasslands

Descargar pdf

ACTE DE LECTURA DE TESI

Autor/a: Hayfaa Debouk

Tesi : Assessing the effect of global change on plant functional structure, greenhouse gases, and soil functions in grasslands

Direcció: Dra. Nuria Altimir, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - Dra. Maria Teresa Sebastià Álvarez, UdL

Dept./Centre: Hortofructicultura, botànica i jardineria

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Data i hora : 13-07-2017, 10.30h

Lloc: ETSEA, Edifici Principal, Sala d'Actes.