Satisfacció familiar dels pacients ingressats en una unitat de cures intensives amb la informació infermera i visió infermera

Descargar pdf

Autor/a: Josefa Valls Matarin

Tesi : Satisfacció familiar deis pacients ingressats en una unitat de cures intensives amb la informació infermera i visió infermera.

Direcció: Dra. Mª Luisa Guitard Sein-Echaluce - Dr. Javier Trujillano Cabello, UdL

Tutoria: No

Dept./Centre: Infermeria i Fisioteràpia

Doctorat en Salut

Data i hora: 11-07-2017 12.00h

Lloc: Campus de Ciències de la Salut, Aula Magna