Ressignificant la formació inicial de mestres: concretant la pràctica professional de Forma reflexivo-creativa i crítica

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: Georgina Llobet Bernaus

Direcció/Dirección/Direction Dr. Joaquim Bonastra Bolos i Dra. Glòria Jové Monclús

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat: Educació, Societat i Qualitat de Vida 

Deptartament: Pedagogia i Psicologia

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 17 de febrer de 2017

Hora/Time: 18.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social - Sala Maria Rúbies