Responsabilidad Social Corporativa en la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña

Descargar pdf

Autor/a: Ana Rodríguez Cala

Dept./Centre: Infermeria i Fisioteràpia

Direcció: Dr. Xavier Gómez Arbones - Dr. Fidel Molina Luque, UdL

Data i hora: 28 -06 -2017 , 12.00h

Lloc: Aula Magna - Campus de Ciències de la Salut