"Relationship between the lack of VDR and PTEN and their implication"

Descargar pdf

Autor/a: Maria Crespo Masip

Tesi : "Relationship between the lack of VDR and PTEN and their implication"

in glucose and lipid metabolism

Direcció: Dr. José Manuel Valdivielso Revilla

Tutoria: Dr. José Manuel Valdivielso Revilla

Dept./Centre: Medicina

Doctorat en Salut

Data i hora: 31/10/2019  - 12h

Lloc:Facultat de Medicina. Aula Magna