"PROCESOS Y PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN TEXTUAL EN LA ESCRITURA DE TRABAJOS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS"

Descargar pdf

Autor/a: LUZ STELLA BECOCHE MOSQUERA

Tesi : "PROCESOS Y PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN TEXTUAL EN LA ESCRITURA DE TRABAJOS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS"

Direcció: MOISÉS SELFA SASTRE

Tutoria: MOISÉS SELFA SASTRE

Dept./Centre: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Data i hora: 31/10/2019 - 11h

Lloc: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Aula Maria Rúbies.