Optimization of Display-Wall Aware Applications on Cluster Based Systems

Descargar pdf

Investigador/a en formació: Ismael Arroyo Campos

Títol: Optimization of Display-Wall Aware Applications on Cluster Based Systems

Direcció: Dr. Francesc Giné de Sola - Dra. Concepció Roig Mateu

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Enginyeria i Tecnologies de la Informació 

Departament: Informàtica i Enginyeria industrial

Data: 7 de juny de 2017

Hora: 11.00 hores

Lloc: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus (2.03)