Ocio compartido en familia: implicaciones prácticas dentro del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: Alicia Navajas Hurtado

Direcció/Dirección/Direction: Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Educació, Societat i Qualitat de Vida

Departament: Pedagogia i Psicologia

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 16 de desembre de 2016

Hora/Time: 10.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social - Sala Maria Rúbies (1.07)