Novel Consistency-based Approaches for Dealing with Large-scale Multiple Sequence Alignments

Descargar pdf

Autor/a: Jordi Francesc Lladós Segura

Tesi : Novel Consistency-based Approaches for Dealing with Large-scale Multiple Sequence Alignments

Direcció: Dr. Fernando Cores Prado - Dr. Fernando Guirado Fernández

Tutoria: Dr. Fernando Guirado Fernández

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions: Opta a la Menció Internacional.

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació.

Data: 20/07/2018 - Hora: 12.00h

Lloc: Escola Politècnica Superior. Sala de Graus (2.03).