"Las TIC en programas socioeducativos: Evaluación de un Entorno Virtual como medio de soporte a profesionales en la implementación del programa Caminar en Familia"

Descargar pdf

LECTURA DE TESI DOCTORAL

Autor/a: Laura Fernández Rodrigo

Tesi : "Las TIC en programas socioeducativos: Evaluación de un Entorno Virtual como medio de soporte a profesionales en la implementación del programa Caminar en Familia"

Direcció: Dra. M. Àngels Balsells Bailón - Dr. Eduard Vaquero Tió

Tutoria: Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Dept./Centre: Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida.

Data i hora: 18/12/2018 - 17.00h.

Lloc: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball social