La victimización en la pareja y la respuesta del Sistema de Justicia Penal

Descargar pdf

Autor/Autora/author: Patrícia Hernández Hidalgo

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Josep Ma Tamarit Sumalla

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Dret i Administració d'Empreses 

Departament: Dret Públic

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 11 de juliol de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Lugar/Place: Facultat de Dret i Economia - Sala de Juntes