LECTURA DE TESI La toma de conciencia emocional a través del juego deportivo en diferentes grupos de edad

Descargar pdf

Autor/a: Maria Immaculada Duran Delgado

Dept./Centre: INEFC Lleida

Títol: La toma de conciencia emocional a través del juego deportivo en diferentes grupos de edad

Direcció: Dr. Pere Lavega Burgués

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Activitat Física i Esport 

Departament:     INEFC Lleida

Data:                   15 de juny

Hora:                  16.00 hores

Lloc:                    INEFC Lleida.  Sala de Màsters. Pda. Caparrella s/n, 25192 Lleida